Det er i øyeblikket vi møtes …
Diktsamling på Norsk

Språk: Norsk
ISBN: Uten for ISBN-system
Størrelse: 140 x 220 mm
Sider: 76 sider
Bokbinding: Hardcover

Med denne boka vil Åse Gulbrandsen gi oss noen tanker om hva det vil si å være menneske i ulike faser av livet. Verdighet, varme og omsorg er kjerneverdiene som hun mener må danne grunnlaget for den måten vi møter hverandre på, om det så gjelder familie, venner eller pårørende.
“I veikrysset der hvor drøm og modige tanke møter våken og reflektert realisme, der skal vi mennesker sette oss på en benk …”

Åse har alltid vært glad i å skrive, men det er spesielt de siste årenes erfaring gjennom jobb og privat som har motivet henne til å skrive mer. I tillegg til å skrive, er Åse glad i å fotografere, og de fleste fotografiene danner grunnlag og inspirasjon for de skrevne ordene.

Diktsamlingen er ment for å lindre sorg, men også å gi nye perspektiv på tilværelsen og livet.

Tekst og foto: Åse Gulbrandsen

Grafisk design: Jurgen Bender